Титаренко Олександр

Доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.
Викладає дисципліни: «Територіальна організація влади в Україні», «Система місцевого самоврядування», «Виборча система на місцевому рівні», «Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях», «Управління місцевими програмами та проектами».