Комунікації в демократичному врядуванні

Сертифікатна програма для освітнього рівня бакалавр

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Форма навчання: змішана

Цільова група: Спудеї бакалаврських програм НаУКМА, зовнішні слухачі

Партнер програми: Indiana University (Bloomington, USA)

Обсяг програми: 18 кредитів ЄКТС

Мова викладання: українська мова

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:
– розуміння та базові знання щодо здійснення ефективної комунікації (Г2);
– розуміння та базові знання щодо організації та участі у проведенні консультацій з громадськістю (Г3);
– розуміння та базові знання щодо організації взаємодії із структурними підрозділами (Е1) 

Учасники сертифікатної програми отримають базові знання з комунікацій в демократичному врядуванні та оволодіють уміннями й навичками для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції»

Основними видами навчальних занять є:
– настановчі аудиторні заняття (лекції-бесіди), спрямовані на розкриття мети, завдань, структури навчальних модулів та їхніх навчальних стратегій;
– дистанційна робота, що передбачає опрацювання слухачами навчальних ресурсів, розміщених в електронній мережі, і виконання практичних завдань (серед іншого сase-studies);
– підготовка творчої роботи (проекту комунікаційної стратегії);
– контрольні заходи (прилюдний захист творчої роботи у формі наукової дискусії, оцінювання за результатами поточного й підсумкового контролю).
Питання, що виникають у слухачів, вирішуються шляхом онлайн-консультування з викладачем

Обов’язкові модулі програми:
– «Стратегічні комунікації»;
– «Основи взаємодії влади, бізнесу, громадянського суспільства та адвокації політики»;
– «Основи цифрової демократії, технологій і безпеки даних у комунікаціях».

Вибіркові модулі програми (три на вибір):
– «Основи суспільної й культурної дипломатії»;
– «Основи трансформації конфліктів, медіації та діалогуг»;
– «Соціальні медіа для стратегічних комунікацій»;
– «Візуалізація даних і графічний дизайн»;
– «Основи організації комунікаційних кампаній»;
– «Доступ до інформації»

 

 задати питання у FB Messenger

 

Сертифікатна бакалаврська програма «Комунікації в демократичному врядуванні» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» розроблена робочою групою у складі:

  1. Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича - керівник програми.
  2. Андрійчук Тетяна Сергіївна – кандидат політичних наук, старший викладач Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  3. Кисельова Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук (PhD), доцент, доцент Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, керівник центру «Могилянські студії медіації і діалогу».
  4. Ларіна Ольга Володимирівна – старший викладач КиєвоМогилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  5. Орищина Марія Миколаївна – старший викладач КиєвоМогилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  6. Подденежний Олександр Георгійович – керівник центру електронної освіти НаУКМА.
  7. Рябцев Геннадій Леонідович – доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  8. Стадник Роксолана Ігорівна – кандидат юридичних наук, старший викладач Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  9. Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  10. Халецька Аліна Анатоліївна – доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича. 

 

 

 

Адреса кафедри: вул. Волоська 8/5, 4 -й корпус НаУКМА. каб. 4-324.
Сайт кафедри: https://kmsgov.ukma.edu.ua/uk
Сторінка кафедри у мережі Facebook:
Києво-Могилянська школа врядування https://www.facebook.com/KMSgov

 

 

Повний опис (PDF)

Навчальний план (PDF)


Надрукувати