Цілі політики

Навчальну дисципліну «Основи аналізу політики» спрямовано на одержання слухачами теоретичних знань, практичних умінь і навичок аналізу суспільної політики, що розглядається як комплекс процедур із вироблення рекомендацій (порад) органам влади про найкращий із-поміж можливих курсів дій – суспільну політику загалом та її окремі складники, а також моніторингу та оцінювання результатів і наслідків виконання владних рішень задля покращення показників суспільного розвитку.

Навчальний модуль «Цілі та завдання політики» зорієнтований на ознайомлення слухачів із сучасною методологією аналізу суспільної політики; формулюванням цілей політики: суспільні цінності ─> цілі і завдання політики.

Студенти до ідентифікованої проблеми для аналізу політики і замовника самостійно формулюють цілі та завдання політики.

Детальніше

матеріали курсу


Надрукувати