Andriy Meleshevych Kyiv-Mohyla School of Governance

Адреса:    room. 4-324
NaUKMA 4th building
st. Voloska 8/5
Kyiv
Ukraine
Телефон:    425-60-73
Факс:    463-71-09
Сайт:   http://kmsgov.ukma.edu.ua

 


Print