Амбасадори KMSGov-"МРА"

Цінності амбасадора KMSGov:

 • Могилянська спільнота
  Могилянка – це спільнота вчених, викладачів, студентів, співробітників, випускників і друзів університету, людей різних культур і різного походження, які поважають, зберігають і розвивають культурні та духовні традиції Академії.
 • Особистість
  Ми прагнемо, щоб кожен Могилянець був вільною, освіченою, відповідальною, творчою особистістю. Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, дотримуючись своїх принципів, приймає право іншого бути іншим.
 • Гуманізм
  Могилянка, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину і людяність, боронить людську гідність, права і свободи. Ми вирізняємось особливо доброзичливою атмосферою у стосунках між викладачами, студентами, співробітниками.
 • Креативність
  Могилянка плекає умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, виконувати завдання нестандартними методами. Засадничим принципом навчання у Києво-Могилянської академії є Liberal Arts, що надає студентам можливість отримати не лише набір знань, але і набір компетенцій, які дозволяють бути гнучкими, креативними і пристосованими до глобалізованого і мінливого ринку праці.
 • Лідерство
  Києво-Могилянська академія є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави. Могилянка заохочує персональне лідерство, відповідальність і почуття обов'язку. Могилянка бере ініціативу і готова до відповідальності за розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності.
 • Якість
  Ми встановлюємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні. Ми відзначаємо Могилянців за досягнуті результати та відданість цінностям. Для Могилянки абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки. Могилянець отримує фахову підготовку державною мовою, мовою міжнародного спілкування – англійською, а також іншими іноземними мовами.
 • Національна свідомість
  Києво-Могилянська академія активно працює задля розвитку України. Ми є патріотами України, спілкуємось українською. Водночас повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості.
 • Демократія
  Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності Києво-Могилянської Академії. Ми плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність мислення.
 • Активна громадянська позиція
  Києво-Могилянська спільнота є центром незалежної інтелектуальної думки й активною пасіонарною частиною громадянського суспільства незалежної України. Могилянка відстоює своє право на власну думку, право критично висловлюватись про процеси, які відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані на розвиток країни, демонструє взірець управління.

Амбасадори KMSGov – це спільнота, яка формує високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства.

Амбасадори KMSGov реалізовують Місію "МРА" (Master of Public Administration) – фахове навчання упродовж професійної кар’єри стратегічно мислячих, конкурентоспроможних дієвих лідерів та висококваліфікованих відповідальних управлінців для розбудови належного врядування й гармонійного суспільного розвитку України.

Амбасадор KMSGov це:

 • студент, аспірант або випускник KMSGov, програми МРА або PhD;
 • взірець належного врядування і доброчесного управлінця: знання, вміння, навички;
 • приклад відповідального управлінця, виваженого впровадження необхідних суспільних змін, широкого залучення членів могилянської спільноти до прийняття владних рішень та їх впровадження, оптимізації управлінських процесів;
 • приклад професійного розвитку: органічного поєднання інноваційної освітньої і наукової діяльності та набуття практичних управлінських навичок найвищої якості;
 • лідери в інноваціях й активно впливають на майбутнє українського суспільства і держави – здатні практично розбудовувати країну;
 • розбудова спільноти випускників KMSGov, програми МРА або PhD, проведення різних форм тематичних зустрічей зі студентами, залучення до викладацької і практичної діяльності;
 • представник на міжнародних майданчиках, розбудова академічної мобільності, партнерства з провідними світовими школами врядування і управління та навчальними програмами;
 • залучення донорів до розбудови KMSGov, міжнародних проектів, інноваційних освітніх і наукових програм;
 • постійна робота з роботодавцями й асоціаціями роботодавців та популяризація KMSGov як найкращої школи належного врядування і доброчесного управлінця в Україні.