Громадське обговорення проекту освітньо-наукової програми "Комунікації в демократичному врядуванні"

розміщуємо на нашому сайті для громадського обговорення пропозиції внесення змін в навчальний план освітньо-наукової програми "Комунікації в демократичному врядуванні" (гарант Л. Ільченко-Сюйва, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Пропозиції, зауваження і рекомендації надсилати протягом місяця (з 12 вересня по 15 жовтня 2022 р.) на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Просимо вказувати свою позицію (установа, посада, науковий ступінь, вчене звання тощо).

Аналізуючи ОНП і навчальний план просимо звернути увагу на:

 • наскільки перелік пропонованих змін відповідає змісту спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"?
 • наскільки концепт програми відповідає світовим тенденціям розвитку Public Administration?
 • наскільки послідовно і логічно викладено матеріал посеметсрово розподілено?
 • наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин) компонентів ОНП (нормативна і вибіркова)?
 • чи враховує навчальний план ОНП сучасні тенденції розвитку спеціальності?
 • чи є в навчальному плані ОНП компоненти, які є "зайвими" або неактуальні чи застарілі?
 • які компоненти навчального плану ОНП слід, на Вашу думку, додати чи розширити?
 • чи забезпечують програмні компоненти навчального плану можливість формування компетентностей магістра за 281 спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"?
 • які Ваші побажання, рекомендації, пропозиції з подальшого вдосконалення навчального плану ОНП та введення спеціалізованих програм?

Пропоновані зміни до навчального плану
"Комунікації в демократичному врядуванні"

 • уточнення назви дисциплін:
  • замість "Професійний розвиток та етика комунікацій в демократичному врядуванні" на "Професійний розвиток і управління персоналом у демократичному врядуванні"
  • замість "Цифрова демократія, технологія і безпека даних у комунікаціях" на "Інформаційна безпека в цифровому суспільстві"
  • замість "Моделювання прийняття й ухвалення владних рішень" на "Моделювання владних рішень"
  • замість «Сервісна держава і стандарти відносин інституцій з приватними особами» на «Сервісна держава і стандарти належного врядування» - додати 1 кредит = 3 кредити ЄКТС
 • додати до вибіркових:
  • дисципліну "Комунікації в суспільних сферах: кейс медзакупівель" (3 кредити ЄКТС)
  • дисципліну "Організація обговорень для публічних консультацій та прийняття рішень" (3 кредити ЄКТС)
  • дисципліну "Управлінські норми і практики в ЄС: інституції, процеси і процедури" (3 кредити ЄКТС)

 


Print