ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

кваліфікаційна робота

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Виконав: студент 2-го року навчання,

Спеціальності публічне управління та адміністрування

Шульга Максим Валерійович

Керівник: Тертичка В.В.,

доктор наук з державного управління, професор

Київ – 2018

переглянути (pdf)