Комунікації в демократичному врядуванні

спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання: змішана

Удосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції»

Комунікації в демократичному врядуванні

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Форма навчання: онлайн

Удосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечують відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції».

Моніторинг, оцінювання й управління якістю

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

Форма навчання: дистанційна

Набуття державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у частині організації та здійснення моніторингу, оцінювання державної політики, державних програм, стратегій та управління якістю в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях державної форми власності