Формулювання альтернативних варіантів політики

Навчальну дисципліну «Основи аналізу політики» спрямовано на одержання слухачами теоретичних знань, практичних умінь і навичок аналізу суспільної політики, що розглядається як комплекс процедур із вироблення рекомендацій (порад) органам влади про найкращий із-поміж можливих курсів дій – суспільну політику загалом та її окремі складники, а також моніторингу та оцінювання результатів і наслідків виконання державних рішень задля покращення показників суспільного розвитку.

Навчальний модуль «Формування альтернативних варіантів політики» зорієнтований на ознайомлення слухачів із сучасною методологією аналізу політики; формування в них практичних навичок формулювання альтернативних варіантів вирішення суспільної проблеми та вибору за визначеними критеріями найкращого з-поміж них.

Слухачі формулюють альтернативні варіанти вирішення самостійно ідентифікованої суспільної проблеми; аналізують їх та за визначеними критеріями вибирають найкращий з-поміж існуючих.

Детальніше

матеріали курсу


Надрукувати