ЧленствоЧлен NISPAcee - Асоціації інститутів і шкіл з державного управління Центральної і Східної Європи

 

Місія

Положення про Академічну доброчесність

завантажити

Концепція

Метою Концепції є розбудова осередку нової системи фахового навчання упродовж професійної кар’єри конкурентоспроможних дієвих лідерів, здатних стратегічно мислити та висококваліфікованих відповідальних управлінців для належного врядування й гармонійного суспільного розвитку країни.

Концепцію передбачається реалізувати шляхом розбудови новоствореної кафедри "Києво-Могилянська школа врядування" (KMSGov) на факультеті правничих наук НаУКМА для повноцінного втілення магістерських програм "Суспільна політика й врядування", "Комунікації в демократичному врядуванні", сертифікатних програм, дуального і дистанційного і змішаних форм навчання, тренінгових курсів й підвищення кваліфікації тощо.

Детальніше (завантажити PDF)

Дочірні категорії