Урядування в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення

загальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання: дистанційна

Сприяти професійному розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема які працюють на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування менше 1-го року і не проходили конкурсного відбору та мають статус ветерана/ветеранки, осіб, зокрема ветеранів та ветеранок, які прагнуть в майбутньому вступити на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.

Комунікації в демократичному врядуванні

загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Форма навчання: онлайн

Удосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечують відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції».

Врядування в умовах конфліктного та постконфліктного врегулювання

спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання: змішана

Мета: Сприяти професійному розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема працівників військово-цивільних адміністрацій, осіб, що перебувають у кадровому резерві, які володіють належними професійними та управлінськими компетентностями та здатні застосовувати їх у процесі здійснення службової діяльності в органах влади на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Комунікації в демократичному врядуванні

спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання: змішана

Удосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції»

Моніторинг, оцінювання й управління якістю

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації 

Форма навчання: дистанційна

Набуття державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у частині організації та здійснення моніторингу, оцінювання державної політики, державних програм, стратегій та управління якістю в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях державної форми власності

Енергетика сталого розвитку

спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання: дистанційна

Мета: Удосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання трудових функцій щодо аналізу та аудиту проєктів у сфері енергетики сталого розвитку із використанням потенціалу відновлюваних джерел енергії та балансування виробництва і споживання електроенергії. Ознайомлення слухачів із сучасною методологією формування та реалізації політик у сфері енергетики сталого розвитку, а також навички прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень на всіх стадіях реалізації енергетичних проєктів – від проєктування та проведення закупівель із врахуванням критеріїв повного життєвого циклу продукції та впливу на довкілля до впровадження в компаніях та установах системи енергетичного менеджменту за міжнародним стандартом ISO 50001.