Документи і матеріали

 

• Наказ №229 від 16.06.2015 р. Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи професорсько-викладацького складу НаУКМА

• Наказ №266 від 01.06.2017 р. Про призначення керівника магістерської програми "Публічне управління та адміністрування"

• Наказ №495 від 19.11.2018 р. Про створення на факультеті правничих наук кафедри суспільного врядування

• Наказ №532 від 06.12.2019 р. Про розподіл приміщень корпусу 7

• Наказ №95 від 02.03.2020 р. Про затвердження положення про кваліфікаційну/магістерську роботу студента Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

• Протокол №2 від 23.03.2020 р. Про навчання в умовах карантину

• Протокол №4 від 20.12.2020 р. Про відкриття наукової теми "Аналіз політики: методологія, процедури та кращі практики"

• Наказ №116 від 02.03.2021 р. Положення про кафедру "Києво-Могилянська школа врядування"

• Протокол №9 від 14.06.2021 р. Про перейменування кафедри

• Ухвала Вченої ради НаУКМА - протокол №10 від 24 червня 2021 р. Про присвоєння Києво-Могилянській школі врядування імені Андрія Мелешевича

• Наказ №359 від 09.08.2021 р. Про зміну назви кафедри "Києво-Могилянська школа врядування"

 

• Положення про Академічну доброчесність

 

• Концепція

Метою Концепції є розбудова осередку нової системи фахового навчання упродовж професійної кар’єри конкурентоспроможних дієвих лідерів, здатних стратегічно мислити та висококваліфікованих відповідальних управлінців для належного врядування й гармонійного суспільного розвитку країни.

Концепцію передбачається реалізувати шляхом розбудови новоствореної кафедри "Києво-Могилянська школа врядування" (KMSGov) на факультеті правничих наук НаУКМА для повноцінного втілення магістерських програм "Суспільна політика й врядування", "Комунікації в демократичному врядуванні", сертифікатних програм, дуального і дистанційного і змішаних форм навчання, тренінгових курсів й підвищення кваліфікації тощо.

Детальніше (завантажити PDF)

 


Надрукувати