Написання і захист бакалаврської курсової роботи – 2023

Написання і захист курсової роботи : методичні настанови для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Суспільне і приватне врядування» / уклад. : Н. А. Малиш, Г. Л. Рябцев. Київ : НаУКМА, 2023. 36 с. – Режим доступу до ресурсу: kmsgov.ukma.edu.ua.

завантажити PDF

Написання і захист магістерської курсової роботи – 2023

Підготовка і захист курсової роботи : методичні настанови для здобувачів, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Суспільна політика і врядування» / уклад. : О. І. Кілієвич, Г. Л. Рябцев, В. В. Тертичка. Київ : НаУКМА, 2023. 54 с. – Режим доступу до ресурсу: kmsgov.ukma.edu.ua.

завантажити PDF