Магістерська програма "Комунікації в демократичному врядуванні"

Цикл загальної підготовки

 • Англійська для професійної діяльності
 • Філософія демократичного врядування
 • Методи дослідження комунікацій в демократичному врядуванні
  • Методи соціологічних досліджень
  • Методи для аналізу політики
 • Вироблення доказової політики
  • Процес і процедури політики
  • Аналіз політики
  • Економіка для врядування
  • Суспільні фінанси та бюджетування
 • Стратегічне управління та комунікації
  • Управління змінами
  • Стратегічне управління та планування
  • Стратегічні комунікації
 • Практика

Загальний обсяг обов’язкової компоненти – 35 кредитів (1050 годин)

Вибіркові навчальні дисципліни
Дисципліни професійної та практичної підготовки

 • Теорія комунікації: пропаганда, вплив медіа і критичне мислення
 • Право та комунікації в демократичному врядуванні
 • Багаторівневі комунікації і врядування
 • Порівняльний аналіз комунікацій у демократичному врядуванні
 • Комунікативний супровід (адвокація) політики
 • Моніторинг та оцінювання комунікацій у демократичному врядуванні
 • Професійний розвиток та етика комунікацій у демократичному врядуванні
 • Взаємодія уряду, бізнесу та громадянського суспільства
 • Суспільна й культурна дипломатія
 • Менеджмент комунікацій у демократичному врядуванні
 • Цифрова демократія, технологія і безпека даних у комунікаціях
 • Трансформація конфліктів, медіація і діалог у демократичному врядуванні
 • Соціальні медіа для стратегічних комунікацій
 • Візуалізація даних і графічний дизайн
 • Комунікаційні кампанії для соціальних і поведінкових змін
 • Антикорупційний комплаєнс
 • Антикризове управління
 • Бюджетування проекту та фінансове планування
 • Відкриті інновації та креативне мислення
 • Доступ до інформації в демократичному врядуванні: теорія та практика
 • Економетрика і моделювання економічної динаміки
 • Економічні та політичні аспекти аналізу політики
 • Зв’язки із засобами масової інформації
 • Інноваційний маркетинг
 • Інтелектуальна власність
 • Кількісні та якісні методи аналізу політики
 • Консалтинг у сфері зв’язків з громадськістю
 • Кризові комунікації
 • Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв’язків з громадськістю
 • Міжнародні механізми захисту інвестицій та вирішення економічних спорів
 • Моделювання прийняття й ухвалення владних рішень
 • Нові медіа та онлайнова журналістика
 • Основи європейського та міжнародного права
 • Підготовка і презентація результатів аналізу та оцінювання політики
 • Порівняльний аналіз процедур вироблення політики в ЄС, США/Канаді й Україні
 • Пошук та контент-аналіз інформації у відкритих та закритих базах даних
 • Правове забезпечення засобів масової інформації
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Процедури аналізу стейкхолдерів і середовища вироблення політики
 • Ризики країни та аналіз розвитку
 • Соціальна відповідальність
 • Соціально-психологічні й етичні аспекти аналізу та оцінювання політики
 • Соціологія громадської думки
 • Сучасна прес-служба
 • Технології підготовки та поширення інформаційних піар-матеріалів
 • Технологія та інструменти цифрових комунікацій
 • Угоди М&A (злиття та поглинання) за українським законодавством
 • Фандрейзинг
 • Юридична аргументація в податкових спорах

Загальний обсяг вибіркової компоненти – 49 кредитів (1350 годин)

Навчальні дисципліни вільного вибору студента*

Загальний обсяг вибіркової компоненти – 12 кредитів (360 годин)

* Керуючись фундаментальною концепцією НаУКМА про вільне творче навчання, у межах цього циклу студент має право обирати будь-які дисципліни будь-якої освітньої програми.

 


Надрукувати