Оцінювання політики

Навчальну дисципліну «Основи аналізу політики» спрямовано на одержання слухачами теоретичних знань, практичних умінь і навичок аналізу політики, що розглядається як комплекс процедур із вироблення рекомендацій (порад) органам влади про найкращий із-поміж можливих курсів дій – суспільну політику загалом та її окремі складники, а також моніторингу та оцінювання результатів і наслідків виконання владних рішень задля покращення показників суспільного розвитку.

Навчальний модуль «Оцінювання політики» зорієнтований на ознайомлення слухачів із сучасною методологією оцінювання політики; формування в них практичних навичок планування, підготовки й проведення оцінювання, розроблення відповідних звітів і поширення їхніх результатів.

Вивчати модуль «Оцінювання політики» рекомендується після одержання знань і навичок з інших модулів навчальної дисципліни «Основи аналізу політики».

Детальніше

матеріали курсу


Надрукувати