Дослідження політики і врядування

Освітньо-наукову програму "Дослідження політики і врядування", за якою провадитиметься освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, розроблено згідно з вимогами Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» і Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 266.

Програма відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та кваліфікаційному рівню 9 Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 509).

ОНП "Дослідження політики і врядування розроблено з урахуванням Зальцбурзьких принципів (Salzburg I “Conclusions and Recommendations from the Bologna Seminar on Doctoral Programs for the European Knowledge Society”, 2005; Salzburg II “Initiative Recommendations of the European University Association Council for Doctoral Education”, 2010); принципів інноваційної докторської підготовки (Principles for Innovative Doctoral Training, Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe in 2011 by the ERA Steering Group Human Resources and Mobility, European Commission Directorate-General for Research & Innovation); рекомендацій Ради докторської освіти Європейської асоціації університетів (EUA-CDE), Європейської ради здобувачів докторської освіти і молодих дослідників (EURODOC) та Ліги європейських дослідницьких університетів (LERU) «Елементи кращої практики докторської підготовки» (Good Practice Elements in Doctoral Training), 2015.

Розроблено робочою групою у складі:

  1. Рябцев Геннадій Леонідович – доктор наук з державного управління, професор, професор, Києво-Могилянська школа врядування – гарант програми;
  2. Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент, Києво-Могилянська школа врядування;
  3. Малиш Наталія Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор, Києво-Могилянська школа врядування;
  4. Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач, Києво-Могилянська школа врядування.

 

Програма курсу

Навчальний план


Надрукувати