Формулювання проблеми для аналізу політики

Навчальну дисципліну «Основи аналізу політики» спрямовано на одержання слухачами теоретичних знань, практичних умінь і навичок аналізу суспільної політики, що розглядається як комплекс процедур із вироблення рекомендацій (порад) органам влади про найкращий із-поміж можливих курсів дій – суспільну політику загалом та її окремі складники, а також моніторингу та оцінювання результатів і наслідків виконання владних рішень задля покращення показників суспільного розвитку.

Навчальний модуль «Формування проблеми для аналізу політики» зорієнтований на ознайомлення слухачів із сучасною методологією аналізу суспільної політики; формування в них практичних навичок виокремлення з проблемної ситуації суспільної проблеми, що потребує владного реагування, й визначення повноважного органу влади, здатного її вирішити.

Слухачі самостійно обирають тематику – проблемну ситуацію у територіальній громаді, регіоні чи суспільстві в цілому, досліджують причини її виникнення, ідентифікують проблему, що потребує вирішення, і визначають повноважний орган влади, який здатний бути умовним замовником її вирішення.

Детальніше

матеріали курсу


Надрукувати