Аналіз стейкголдерів у політиці

Аналіз суспільної політики розглядається як комплекс процедур, щодо вироблення рекомендацій (порад) органам влади щодо найкращого з-поміж можливих курсу дій – суспільну політику загалом та її окремі складники, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання владних рішень задля покращення показників суспільного розвитку.

Аналіз стейкголдерів є ключовим елементом процесу політики. Стейкголдери у певному сенсі є “пайовиками” – учасниками процесу політики і тому їх слід обов’язково брати до уваги в аналізі політики. В аналізу стейкголдерів слід з’ясувати погляди і ставлення зацікавлених груп, лідерів, ЗМІ тощо до проблеми (кого стосуються, зачіпає проблема і хто має важелі впливу на можливі варіанти вирішення/ поглиблення проблеми) та організація: установи, що підтримують/заперечують рішення.

Модуль зорієнтований на осягнення ролі учасників процесу політики, аналізу груп інтересів і зацікавлених органів влади та прогнозування впливу в результаті розв’язання проблеми. 

Детальніше

матеріали курсу


Надрукувати