Середовище політики

Аналіз державної політики розглядається як комплекс процедур, щодо вироблення рекомендацій (порад) органам влади щодо найкращого з-поміж можливих курсу дій – державну політику загалом та її окремі складники, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання державних рішень задля покращення показників суспільного розвитку.

Середовище, створюючи певний контекст, відіграє надзвичайно важливу роль у тому, як та чи інша проблема стає предметом державної політики, як відбувається пошук альтернатив політики і який їх зміст, врешті-решт яким чином і яке за змістом буде ухвалене остаточне рішення, який буде зворотній зв'язок від тих, на кого спрямовується політика. Складовою успішності державної політики як процесу, як результату, як наслідку є розуміння зовнішнього та внутрішнього її оточення.

Модуль зорієнтований на розуміння середовища вироблення державної політики, ідентифікації її складників та з’ясування взаємовпливу компонентів процесу політики.

Оволодіння матеріалу щодо сутності середовища державної політики, його ролі в процесі політики дозволить слухачам поглибить свої знання з аналізу політики в цілому та покращити техніку його проведення з урахуванням різноманітних детермінант, впливів середовища.

Детальніше

матеріали курсу


Надрукувати