Суспільне і приватне врядування

освітня програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Переваги навчання. Акцент програми спрямований на формування у студентів фахових компетентностей для управління розвитком громад, регіонів, держави в цілому, громадянського суспільства, налагодження багаторівневого врядування, пошуку та використання джерел фінансування для програм та проєктів розвитку з використанням кращих вітчизняних та зарубіжних практик суспільного і приватного врядування.

Особливості освітньої програми. Тісна співпраця з органами державної влади, зокрема, центральними органами виконавчої влади (ЦООВ), органами місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами) та іншими організаціями суспільної сфери, що дозволяє вивчити та опанувати новітні технології належного врядування, зокрема шляхом:

  • проходження виробничої практики в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,  територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднаннях і організаціях, комунальних і державних підприємствах, міжнародних організаціях і представництвах тощо;
  • орієнтація на вимоги замовників фахівців в особі органів державної влади, місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств, громадських об'єднань;
  • тісна співпраця з органами центральної влади, місцевого самоврядування (сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами) та іншими організаціями та установами;
  • залучення відомих фахівців у сфері державного управління, місцевого самоврядування й неурядового сектору до навчального процесу.

За вільним вибором студентів дисципліни можуть викладатись англійською мовою.

Навчання за кордоном. Студенти та студентки мають можливості навчатись в іноземних університетах за програмами академічної мобільності.

Забезпечення програми кадровими та науковими ресурсами. Усі штатні викладачі кафедри «Києво-Могилянська школа врядування» мають наукові ступені та вчені звання. Випускники – магістри з публічного управління та адміністрування кафедри працюють у центральних органах влади, органах місцевого самоврядування, в інститутах громадянського суспільства де реалізовують здобуті у навчанні вміння та навички у виробленні суспільної політики. Для викладання окремих дисциплін та проведення практичних занять залучатимуться випускники кафедри – магістри з публічного управління та адміністрування.

Міжнародна співпраця. Кафедра тісно співпрацює з українськими та міжнародними науковими школами, асоціаціями, фондами, зокрема:

Член NISPAcee – Асоціації інститутів і шкіл з державного управління Центральної і Східної Європи; University Partnership for Pre-Service and In-Service Training in Government Communications; Oslo Metropolitan University.

Працевлаштування. Робочі місця в системі органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях і організаціях, державних та приватних підприємствах, міжнародних організаціях і представництвах. Державна служба в органах виконавчої влади (категорія «В») та служба в органах місцевого самоврядування.

Навчальні дисципліни розроблені з урахування вимог потенційних роботодавців та дозволять отримати фахові знання для подальшої роботи на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування. Перелік компетентностей, які є в основі дисциплін та практик відповідає вимогам законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (щодо наявності диплома бакалавра в кандидатів на посади державних службовців категорії «В» та службовців місцевого самоврядування), враховує вимоги до знань в контексті децентралізації влади в України та відповідає стандарту вищої освіти для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН № 1172 від 29.10.2018 р.).

Структура програми. Програму розраховано на 4 роки навчання, її обсяг становить 240 кредитів ЄКТС: обов’язкові дисципліни та курсова робота; вибіркові дисципліни; практика навчальна (екскурсійна, дослідницька); виробнича (переддипломна практика); державна атестація (“випускні” екзамени).

Форма навчання – денна. Максимальне тижневе навантаження – 24 години (тобто, не більше 12 пар на тиждень).

Вибіркова компонента (разом) становить 65% від загальної кількості кредитів. Вибіркові дисципліни розташовані таким чином, щоб студенти/ки могли обрати будь-яку комбінацію дисциплін за напрямами:

 

 задати питання у FB Messenger

 

Бакалаврська програма «Суспільне і приватне врядування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» розроблена робочою групою у складі:

  1. Малиш Наталія Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича – гарант програми.
  2. Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  3. Рябцев Геннадій Леонідович – доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  4. Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича.
  5. Кисельова Тетяна Сергіївна – кандидат юридичних наук (PhD), доцент, доцент Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича, керівник центру «Могилянські студії медіації і діалогу».

 

Перелік дисциплін, обсяг кредитів та форми контролю

Нормативні дисципліни 1 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Англійська мова (обов’язкова, 1 курс, осінь, весна) 7 Залік, Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням (обов’язкова, 1 курс, осінь, весна) 5 Залік, Іспит
Фізичне виховання (обов’язкова, 1 курс, осінь, весна) 4 Залік, Іспит
Основи філософії демократичного врядування (обов’язкова, 1 курс, осінь) 3 Іспит
Теорія та історія управління та самоврядування (обов’язкова, 1 курс, осінь) 3 Іспит
Вступ до суспільного врядування (обов’язкова, 1 курс, осінь) 3 Іспит
Практикум з логіки та критичного мислення  (обов’язкова, 1 курс, осінь) 3 Іспит
Основи академічної доброчесності та методології наукових досліджень (обов’язкова, 1 курс, осінь) 3 Іспит
Економічна теорія у врядуванні (обов’язкова, 1 курс, літо) 3 Іспит

Вибіркові дисципліни 1 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Конституційне право (вибіркова, 1 курс, весна, літо) 4 Залік
Європейські практики врядування. (вибіркова, 1 курс, весна) 4 Залік
Основи державної служби та роботи з персоналом. (вибіркова, 1 курс, весна) 4 Залік
Вступ до "Могилянських" студій (вибіркова, 1 курс, осінь) 2 Залік
Пошукові системи та навчальні платформи (вибіркова, 1 курс, весна) 4 Залік
Основи електронного врядування і електронного документообігу (вибіркова, 1 курс, весна) 4 Залік
Інформаційні технології (вибіркова, 1 курс, літо) 4 Залік
Лідерство та команди у врядуванні й громадському секторі (вибіркова, 1 курс, літо) 4 Залік

 

Нормативні дисципліни 2 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Англійська мова (за професійним спрямуванням) (обов’язкова, 2 курс, осінь, весна) 7 Залік, Іспит
Основи статистики та соціологічних досліджень (обов’язкова, 2 курс, осінь) 3 Іспит
Суспільна політика та політичний процес (обов’язкова, 2 курс, весна) 3 Іспит
Практика навчальна (екскурсійна, дослідницька) (обов’язкова, 2 курс, весна) 8 Залік

 Вибіркові дисципліни 2 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Адміністративне право (вибіркова, 2 курс, осінь) 4 Залік
Права людини та їх захист. (вибіркова, 2 курс, весна, літо) 4 Залік
Регіональне управління та управління комунальною власністю (вибіркова, 2 курс, осінь) 4 Залік
Основи адміністративних послуг і сервісної держави (вибіркова, 2 курс, осінь) 4 Залік
Фінанси та грошові системи ( вибіркова, 2 курс, весна) 4 Залік
Підготовка та прийняття владних рішень (вибіркова, 2 курс, весна) 4 Залік
Місцевий розвиток та урбаністика (вибіркова, 2 курс, осінь) 4 Залік
Основи роботи з персоналом в органах місцевого самоврядування (вибіркова, 2 курс, весна) 4 Залік
Фізичне виховання (вдосконалення) (вибіркова, 2 курс, осінь) 3 Залік
Вступ до соціальної і гуманітарної політики (вибіркова, 2 курс, весна) 4 Залік
Медіація і врегулювання конфліктів (вибіркова, 2 курс, осінь) 4 Залік
Перехідне правосуддя і політика реінтеграції (вибіркова, 2 курс, весна) 4 Залік
Конфліктологічна і гендерна експертиза управлінських рішень (вибіркова, 2 курс, літо)
Мова: українська або англійська, за бажанням студентів
4 Залік
Візуалізація даних (вибіркова, 2 курс, весна) 4 Залік
Основи інвестиційної діяльності та фандрейзинг (вибіркова, 2 курс, літо) 4 Залік

 

Нормативні дисципліни 3 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Цифрові технології й аналіз баз даних (обов’язкова, 3 курс, осінь) 3 Іспит
Курсова робота (проєкт) (обов’язкова, 3 курс, весна) 4 Залік

 Вибіркові дисципліни 3 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Англійська мова -2 (вибіркова, 3 курс, осінь, весна) 7 Залік
Англійська мова - 2: Англомовний курс з творчого письма (вибіркова, 3 курс, осінь, весна) 7 Залік
Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей (вибіркова, 3 курс, осінь) 3 Залік
European Human Rights Law
Європейське право з прав людини (вибіркова, 3 курс, весна) Дисципліна викладається англійською мовою
3 Залік
Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції. (вибіркова, 3 курс, літо) 3 Залік
Державний і суспільний контроль (вибіркова, 3 курс, осінь) 4 Залік
Національна економіка та антикризове управління (вибіркова, 3 курс, осінь) 4 Залік
Адміністративні послуги на місцевому рівні (вибіркова, 3 курс, осінь) 4 Залік
Вступ до багаторівневого стратегічного управління (вибіркова, 3 курс, весна) 4 Залік
Основи національної безпеки (вибіркова, 3 курс, весна) 4 Залік
Планування розвитку та співпраця територіальних громад  (вибіркова, 3 курс, весна) 4 Залік
Територіальний благоустрій та дизайн (вибіркова, 3 курс, літо) 4 Залік
Туризм та охорона культурної спадщини. (вибіркова, 3 курс, весна) 4 Залік
Ведення переговорів і базові навички ненасильницької комунікації. (вибіркова, 3 курс, літо).
Мова: українська або англійська, за бажанням студентів
4 Залік
Фактчекінг та верифікація інформації (вибіркова, 3 курс, осінь) 4 Залік
Менеджмент персоналу  (вибіркова, 3 курс, літо) 4 Залік

 

Нормативні дисципліни 4 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Підготовка офіційних документів (обов’язкова, 4 курс, осінь) 3 Іспит
Вступ до Європейських студій (обов’язкова, 4 курс, весна) 3 Іспит
Практика виробнича (переддипломна) (обов’язкова, 4 курс, весна) 4 Захист
Кваліфікаційний екзамен (обов’язкова, 4 курс, літо) 3 Захист
Кваліфікаційна (бакалаврська) робота (обов’язкова, 4 курс, літо) 12 Захист

 Вибіркові дисципліни 4 курсу

Дисципліна Кредити Форма контролю
Верховенство права і місцеве самоврядування (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Успішні практики місцевого самоврядування (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Міжнародні відносини та міжнародна економіка (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Вступ до аналізу політики і підготовки аналітичних документів (вибіркова, 4 курс, весна) 4 Залік
Гостьовий курс-1 (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Моніторинг та оцінювання місцевих проєктів (вибіркова, 4 курс, весна) 4 Залік
Гостьовий курс-2  (вибіркова, 4 курс, весна) 4 Залік
Культура та креативні індустрії (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Гостьовий курс-3 (вибіркова, 4 курс, весна) 4 Залік
Риторика та ораторське мистецтво (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Психологія й етика управління та врядування (вибіркова, 4 курс, весна) 4 Залік
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (вибіркова, 4 курс, осінь) 4 Залік
Marketing and Advertising
Маркетинг та реклама (вибіркова, 4 курс, весна)
Дисципліна викладатиметься англійською мовою.
4 Залік

 

Києво-Могилянська школа врядування у 2020 р. стала переможцем конкурсу (1 місце) «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від Національного агентства України з питань державної служби (НАДС).

Вимоги до вступу.

Назва Код Квота-1 /квота-2 пільгових категорій Перелік конкурсних предметів Ваговий коефіцієнт Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ     281     5 % / 10 %     1. Українська мова і література 0.3 130
2. Математика 0.3 130
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0.3 130
Середній бал документа про повну загальну середню освіту, обрахований за значенням 200-бальної шкали 0.1  
Додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів 0  

 

Інформація про вступ: сайт НаУКМА https://vstup.ukma.edu.ua

Адреса кафедри: вул. Волоська 8/5, 4-й корпус НаУКМА. каб. 4-324.
Сайт кафедри: https://kmsgov.ukma.edu.ua/uk
Сторінка кафедри у мережі Facebook:
Києво-Могилянська школа врядування https://www.facebook.com/KMSgov

  

Повний опис (PDF)

Опис програми на 2023 н.р. - для громадського обговорення (PDF)

Навчальний план (PDF)

Розклад: 2-й навчальний рік (2023-2024) / 3-й навчальний рік (2023-2024)

 

Написання і захист курсової роботи : методичні настанови для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Суспільне і приватне врядування» / уклад. : Н. А. Малиш, Г. Л. Рябцев. Київ : НаУКМА, 2023. 36 с.

Наскрізна програма практики : методичні рекомендації для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Суспільне і приватне врядування» / уклад. : Н.А. Малиш, С.О. Москаленко. Київ : НаУКМА, 2024. 38 с.

 

Якщо Ви бажаєте оцінити чи вдосконалити освітню програму, пишіть на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або заповніть форму за посиланням:

 

Документи:

- Протокол №5 від 04.01.2021 р. Про затвердження ОП і навчального плану "Суспільне і приватне врядування"

- Протокол №9 від 14.06.2021 р. Про уточнення назв дисциплін

- Витяг з протоколу №1 від 31.08.2022 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №3 від 11.10.2023 р. Про внесення змін до освітньої програми

- Витяг з протоколу №2 від 18.10.2023 р. Про необхідность посилення актуалізації освітньої бакалаврської програми

- До протоколу №4 від 29.11.2023 р. Зведена таблиця пропозицій та зауважень

- Витяг з протоколу №4 від 29.11.2023 р. Про затвердження оновленої освітньої програми

 

 


Надрукувати