Суспільна політика і врядування

програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація:  магістр з публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Суспільна політика і врядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (далі – програма) розроблено згідно з вимогами Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, Стандартами й рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року, з урахуванням місії, візії, цінностей та відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «Києво-Могилянська академія» на 2015-2025 роки.

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та кваліфікаційному рівню 7 Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341.

 

 задати питання у FB Messenger

Вимоги до вступу: Вступати можуть особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра.

Детальніше про вступ

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заклад вищої освіти: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Структурний підрозділ: Факультет правничих наук,
Києво-Могилянська школа врядування
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу:
Магістр,
магістр публічного управління та
адміністрування
Master of Public Administration
Тип диплому та обсяг освітньої програми: Диплом магістра, одиничний
120 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 10 місяців
Форми навчання: Денна
Рівень вищої освіти: НРК України – 7 рівень,
QF-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови:  Наявність диплома бакалавра,
за результатами вступних іспитів
Мова(и) викладання: українська, англійська

Особливості програми

Специфіка освітньої програми: визнана переможцем (1 місце) конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (НАДС, 2020 р.).

Окрім того особливостями програми є

  • сучасні європейські підходи;
  • лише п’ять обов’язкових дисциплін;
  • модульна система з використанням елементів проблемно-орієнтованого навчання;
  • широкий перелік інноваційних авторських курсів для вільного вибору (для опанування деяких із них потрібне володіння англійською);
  • співвикладання навчальних дисциплін за принципами міждисциплінарності;
  • інтегровані в загальне інформатизоване середовище платформи для дистанційного викладання;
  • поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, практика в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • широке залучення до викладання відомих фахівців-практиків з владного і неурядового секторів;
  • участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових викладачів.

Тісна співпраця з органами державної влади, зокрема, ЦООВ, органами місцевого самоврядування, ОТГ та іншими організаціями суспільної сфери, що дозволяє вивчити та опанувати новітні технології належного врядування.

 

Повний опис (PDF)

Навчальний план (PDF)

Силабуси:

 

Якщо Ви бажаєте оцінити чи вдосконалити освітню програму, пишіть на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або заповніть форму за посиланням:

 

Документи:

- Протокол №1 від 14.01.2019 р. Про навчальний план ОНП і теми магістерських робіт

- Протокол №2 від 22.02.2019 р. Про затвердження навчальних програм і тематичних планів

- Протокол №3 від 09.04.2019 р. Про проходження і робочу програму практики

Витяг з протоколу вченої ради факультету правничих наук НаУКМА вiд 24 червня 2019 р № 5
  5. Про внесення змін у навчальні плани МП «Публічне адміністрування».

- Протокол №1 від 28.08.2019 р. Про затвердження Робочих навчальних планів і планове навантаження

- Протокол №2 від 11.09.2019 р. Про затвердження тем магістерських робіт

- Протокол №3 від 09.04.2020 р. Про проходження і затвердження робочої програми практики

- Протокол №4 від 30.04.2020 р. Про внесення змін і затвердження тем магістерських робіт

- Протокол №1 від 08.09.2020 р. Про перейменування ОНП і внесення змін до навчального плану

Витяг з протоколу Вченої ради факультету правничих наук НаУКМА вiд 14 вересня 2020 р № 7 (дистанційне голосування)
  1. Про перейменування освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» та затвердження змін у навчальні плани.

- ОНП "Суспільна політика і врядування" 2020 р.

- Протокол №2 від 06.10.2020 р. Про затвердження тем магістерських і курсових робіт

- Витяг з протоколу №4 від 18.12.2020 р. Обговорення змін і доповнень до проєкту оновленої ОНП "Суспільна політика і врядування"

- Протокол №6 від 05.04.2021 р. Про організацію, проходження та робочу програму практики

- Протокол №7 від 15.04.2021 р. Про магістерські роботи

- Протокол №8 від 28.05.2021 р. Попередній захист магістерських робіт

- Протокол №9 від 14.06.2021 р. Про уточнення назв дисциплін

- Витяг з протоколу №10 від 26.08.2021 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №10 від 21.04.2022 р. Про проходження практики студентами

- Витяг з протоколу №11 від 01.06.2022 р. Про особливості процесу атестації випускників-студентів 2022 р.

- Витяг з протоколу №1 від 31.08.2022 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №12 від 01.12.2022 р. Про затвердження змін до навчальних планів за спеціальністю 281

- Протокол № 6 від 20.01.2023 р. "Робоча програма науково-дослідницької практики"

- Витяг з протоколу №12 від 06.06.2023 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

 

ЄДКІ:

- Наказ №1105/165-21 від 18 жовтня 2021 р. Про затвердження єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" на другому (магістерському) рівні вищої освіти та Програма ЄДКІ / (Програма ЄДКІ на сайті МОН)

- Наказ №619 від 16.12.2021 р. Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

- МОН: Про підготовку до проведення ЄДКІ за спеціальністю 281 від 10.04.2023

- Наказ №226 від 01.03.2023 р. Про затвердження графіку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2023 році

- МОН: Про підготовку до проведення ЄДКІ за спеціальністю 281 від 16.10.2023 / (Програма ЄДКІ на сайті МОН)

 

Рецензії від:

Навчальний план 2020Навчальний план 2019Навчальний план 2018

 


Надрукувати