Суспільна політика і врядування

програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація:  магістр з публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Суспільна політика і врядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (далі – програма) розроблено згідно з вимогами Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, Стандартами й рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року, з урахуванням місії, візії, цінностей та відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «Києво-Могилянська академія» на 2015-2025 роки.

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та кваліфікаційному рівню 8 Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341.

 

 задати питання у FB Messenger

Вимоги до вступу: Вступати можуть особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра.

Детальніше про вступ

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заклад вищої освіти: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Структурний підрозділ: Факультет правничих наук,
Києво-Могилянська школа врядування
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу:
Магістр,
магістр публічного управління та
адміністрування
Master of Public Administration
Тип диплому та обсяг освітньої програми: Диплом магістра, одиничний
120 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 10 місяців
Форми навчання: Денна
Рівень вищої освіти: НРК України – 7 рівень,
QF-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови:  Наявність диплома бакалавра,
за результатами вступних іспитів
Мова(и) викладання: українська, англійська

Особливості програми

Специфіка освітньої програми: визнана переможцем (1 місце) конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (НАДС, 2020 р.).

Окрім того особливостями програми є

  • сучасні європейські підходи;
  • лише п’ять обов’язкових дисциплін;
  • модульна система з використанням елементів проблемно-орієнтованого навчання;
  • широкий перелік інноваційних авторських курсів для вільного вибору (для опанування деяких із них потрібне володіння англійською);
  • співвикладання навчальних дисциплін за принципами міждисциплінарності;
  • інтегровані в загальне інформатизоване середовище платформи для дистанційного викладання;
  • поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, практика в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • широке залучення до викладання відомих фахівців-практиків з владного і неурядового секторів;
  • участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових викладачів.

Тісна співпраця з органами державної влади, зокрема, ЦООВ, органами місцевого самоврядування, ОТГ та іншими організаціями суспільної сфери, що дозволяє вивчити та опанувати новітні технології належного врядування.

 

Повний опис (PDF)

Навчальний план 2021 (PDF)

Силабуси:

 

Якщо Ви бажаєте оцінити чи вдосконалити освітню програму, пишіть на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або заповніть форму за посиланням:

 

Документи:

- Протокол №1 від 14.01.2019 р. Про навчальний план ОНП і теми магістерських робіт

- Протокол №2 від 22.02.2019 р. Про затвердження навчальних програм і тематичних планів

- Протокол №3 від 09.04.2019 р. Про проходження і робочу програму практики

Витяг з протоколу вченої ради факультету правничих наук НаУКМА вiд 24 червня 2019 р № 5
  5. Про внесення змін у навчальні плани МП «Публічне адміністрування».

- Протокол №1 від 28.08.2019 р. Про затвердження Робочих навчальних планів і планове навантаження

- Протокол №2 від 11.09.2019 р. Про затвердження тем магістерських робіт

- Протокол №3 від 09.04.2020 р. Про проходження і затвердження робочої програми практики

- Протокол №4 від 30.04.2020 р. Про внесення змін і затвердження тем магістерських робіт

- Протокол №1 від 08.09.2020 р. Про перейменування ОНП і внесення змін до навчального плану

Витяг з протоколу Вченої ради факультету правничих наук НаУКМА вiд 14 вересня 2020 р № 7 (дистанційне голосування)
  1. Про перейменування освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» та затвердження змін у навчальні плани.

- ОНП "Суспільна політика і врядування" 2020 р.

- Протокол №2 від 06.10.2020 р. Про затвердження тем магістерських і курсових робіт

- Витяг з протоколу №4 від 18.12.2020 р. Обговорення змін і доповнень до проєкту оновленої ОНП "Суспільна політика і врядування"

- Протокол №6 від 05.04.2021 р. Про організацію, проходження та робочу програму практики

- Протокол №7 від 15.04.2021 р. Про магістерські роботи

- Протокол №8 від 28.05.2021 р. Попередній захист магістерських робіт

- Протокол №9 від 14.06.2021 р. Про уточнення назв дисциплін

- Витяг з протоколу №10 від 26.08.2021 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №10 від 21.04.2022 р. Про проходження практики студентами

- Витяг з протоколу №11 від 01.06.2022 р. Про особливості процесу атестації випускників-студентів 2022 р.

- Витяг з протоколу №1 від 31.08.2022 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №12 від 01.12.2022 р. Про затвердження змін до навчальних планів за спеціальністю 281

- Протокол № 6 від 20.01.2023 р. "Робоча програма науково-дослідницької практики"

Рецензії від:

Навчальний план 2020Навчальний план 2019Навчальний план 2018

 


Надрукувати