Комунікації в демократичному врядуванні

освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Спеціалізація: Комунікації в демократичному врядуванні

Перша в Україні магістерська програма з комунікацій в демократичному врядуванні, розроблена в рамках спільного академічного проекту НаУКМА з Indiana University (США).

 

 

Переваги навчання

 • Перша в Україні магістерська програма з комунікацій в демократичному врядуванні;
 • Навчальні дисципліни адаптовані до вимог роботодавця;
 • Можливість отримати стипендію на відшкодування до 100% вартості навчання;
 • Модульна система навчання, що дає можливість поєднувати роботу і навчання;
 • Програму розроблено в рамках спільного академічного проекту НаУКМА з Indiana University.

Про Магістерську програму

Києво-Могилянська школа врядування (KMSGov) – середовище формування лідерів, які спроможні генерувати ідеї і комунікувати та брати відповідальність за майбутнє країни у свої руки.

Ми готуємо фахівців, здатних працювати у найвищих посадах в органах влади та різних суспільних сферах. Навчальні дисципліні розроблені з урахування вимог потенційних роботодавців, що дає змогу сформувати сильний бекграунд для подальшої роботи на державній службі.

На сьогодні наші випускники займають посади у найвищих органах виконавчої влади (Міністерство цифрової трансформації, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров'я тощо), Верховній Раді України, органах місцевого самоврядування, очолюють ОТГ та громадські організації.

За результатами навчання студент оволодіє навичками належних комунікацій і врядування, вироблення політики і стратегічного управління, роботи в державній установі.

Магістерська програма «Комунікації в демократичному врядуванні» зокрема передбачає:

 • Управління та організацію комунікаційної діяльності в органах влади;
 • Комунікаційний супровід політики та комунікаційна підтримка реформ;
 • Організація та планування кризових комунікацій;
 • Набуття комунікаційних навичок та Evidence-based Policy making;
 • Візуалізацію даних та графічний дизайн;
 • Інноваційний маркетинг;
 • Цифрова демократія;
 • Програма зорієнтована на формування компетентностей,  необхідних для успішного проходження конкурсів на державну службу і реалізацію належного врядування.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Комунікації в демократичному врядуванні» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (далі – програма) розроблено згідно з вимогами Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, Стандартами й рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 2015 року, з урахуванням місії, візії, цінностей та відповідно до Стратегії розвитку Національного університету «Києво-Могилянська академія» на 2015-2025 роки.

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти, кваліфікаційному рівню 8 Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341, стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 2020 року № 1001, і професійному стандарту на посади «Державний експерт директорату / генерального департаменту», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 грудня 2019 року № 1752.

 

 задати питання у FB Messenger

 

Вимоги до вступу: Вступати можуть особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра.

Детальніше про вступ

 

 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Заклад вищої освіти: ДВНЗ Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Структурний підрозділ: Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича
Повна назва кваліфікації: магістр із публічного управління та адміністрування (Master of Public Administration)
Рівень вищої освіти
 - за рамкою ЄКТС:
 - за національною рамкою к:
 - за Законом «Про вищу освіту»:

кваліфікація другого циклу (120 кредитів ЄКТС)
кваліфікаційний рівень 7
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Тип диплому:  диплом магістра, одиничний
Освітня програма: освітньо-наукова
Офіційна назва програми: Комунікації в демократичному врядуванні
Форма навчання: очна
Загальний обсяг: 120 кредитів ЄКТС
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання: наявність диплома бакалавра, за результатами вступних іспитів
Мова(и) викладання: українська, англійська
Термін дії програми: до завершення повного циклу навчання
Організація з акредитації:  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Україна

 

Укладачі програми:

Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри суспільного врядування НаУКМА;
Малиш Наталія Андріївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри суспільного врядування НаУКМА;
Рябцев Геннадій Леонідович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри суспільного врядування НаУКМА;
Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри суспільного врядування НаУКМА.

Гарант програми:

Ільченко-Сюйва Леся Василівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри суспільного врядування НаУКМА.

Повний опис (PDF)

  

Навчальний план 2021 (PDF)

  

Силабуси:

 детальніше

 

Якщо Ви бажаєте оцінити чи вдосконалити освітню програму, пишіть на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або заповніть форму за посиланням:

 

Документи:

- Протокол №4 від 29.11.2019 р. Про затвердження програми і навчального плану ОНП "Комунікації в демократичному врядуванні"

Витяг з протоколу вченої ради факультету правничих наук НаУКМА вiд 02 грудня 2019 р № 10
  1. Про магістерську програму (спеціалізацію) "Комунікації демократичному врядуванні" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".

Ухвала Вченої ради НаУКМА протокол № 14 (засідання 43, п. б) від 19 грудня 2019 року
  6. Про відкриття освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рiвня за спеціалізацією "Комунікації в демократичному врядуванні" в межах спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".

- Витяг з протоколу №4 від 18.12.2020 р. Обговорення змін і доповнень до проєкту оновленої ОНП «Комунікації в демократичному врядуванні»

- ОНП "Комунікації в демократичному врядуванні" 2020 р.

- Протокол №9 від 14.06.2021 р. Про уточнення назв дисциплін

- Витяг з протоколу №10 від 26.08.2021 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №10 від 21.04.2022 р. Про проходження практики студентами

- Витяг з протоколу №11 від 01.06.2022 р. Про особливості процесу атестації випускників-студентів 2022 р.

- Витяг з протоколу №1 від 31.08.2022 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

- Витяг з протоколу №12 від 01.12.2022 р. Про затвердження змін до навчальних планів за спеціальністю 281

- Протокол №6 від 20.01.2023 р. "Робоча програма науково-дослідницької практики"

- Витяг з протоколу №12 від 06.06.2023 р. Про внесення змін до навчальних планів програм

 

ЄДКІ:

- Наказ №1105/165-21 від 18 жовтня 2021 р. Про затвердження єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" на другому (магістерському) рівні вищої освіти та Програма ЄДКІ / (Програма ЄДКІ на сайті МОН)

- Наказ №619 від 16.12.2021 р. Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

- МОН: Про підготовку до проведення ЄДКІ за спеціальністю 281 від 10.04.2023

- Наказ №226 від 01.03.2023 р. Про затвердження графіку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2023 році

- МОН: Про підготовку до проведення ЄДКІ за спеціальністю 281 від 16.10.2023 / (Програма ЄДКІ на сайті МОН)

 

Рецензії від:

Навчальний план 2020

 

 

 


Надрукувати